5. Տեքստից դու՛րս գրիր չորս բարդ բառ: Հիշեցում՝ Բարդ են երկու և ավելի արմատից կազմված բառերը՝ տոմսարկղ, արևածաղիկ…վերջալույս,խորասույզ,ինքնամոռաց,հողմածեծ:

6.Տրված օտար բառերը փոխարինի՛ր հայերեն համարժեքներով.

ա/զակազ-պատվեր
բ/մալինա —մորի
գ/կենգուրու —ագեվազ
դ/ստարտ-սկսել

7.Տեքստից դու՛րս գրիր մեկական հարցական և բացականչական նախադասություն:

Արդյոք գիտե՞ր նա, որ ինքը ղողանջուն անտառների ազատ երեխան է եղել, որ մայրը այնտեղ է կաթ տվել իրեն, որ այնտեղ է իր հայրը եղջյուրները խփել կաղնիներին

Նայում էր նա այնպե՜ս անթարթ և այնպե՜ս ինքնամոռաց, որ երբ պատահում էր բարձրանում էի պատշգամբը,
8.Ինչպիսի՞ն էր եղնիկը: Նկարագրի՛ր եղնիկին ̀ օգտագործելով տեքստի բառերը:Այդ մի մատաղ ու խարտյաշ եղնիկ էր`  խորունկ, սև ու ջինջ աչքերով, որ ծածկվում էին երկայն, նուրբ թարթիչների տակ:

 

9.Ի՞նչն էր զարմացնում հեղինակին.

ա/ Եղնիկը շատ գեղեցիկ էր ̀  խորունկ, սև ու ջինջ աչքերով:
բ/Մտերմացել էր երեխաների հետ, նրանց հետ ճաշում էր, նրանց հետ քնում:
գ/Եղնիկը հանկարծակի մի ոստյունով ցատկեց լուսամուտի գոգը՝ աչքերը սուզելով շառաչյուն խավարի մեջ:
դ/ Եղնիկը թեև ընտելացել էր ընտանիքին ու տանը,բայց մեկ-մեկ թաքուն բարձրանում էր պաշգամբ և լռիկ նայում անտառներով փաթաթված սարերին:

դ

մատեմ

12.11.2019

Թեմա՝ Բազմապատկման ստուգումը բաժանումով
 1. Կատարի՛ր բազմապատկումը և արդյունքը ստուգի՛ր բաժանումով:
 • 723 x 6 =4338
 • 126 x 90 =11340
 • 811 x 65 =52715
 • 621 x 920 =571320
 1. Բաժանումով ստուգի՛ր՝ ճիշտ է արդյոք կատարվել բազմապատկումը:
 • 715 x 40 = 28600
 • 28600:40=715
 • 624 x 42 = 26208
 • 26208:42=642
 1. Կատարի՛ր գործողությունները.
 • 12 տարի – 6 ամիս=138ամիս
 • 6 դար – 28 տարի=572տարի
 • 5 ժ 12 ր – 52 ր=260րոպե
 • 5 տարի 2 ամիս – 8 ամիս=54ամիս
 1. Հայկուհու և Արմենուհու մտապահված թվերի տարբերությունը 400 է, իսկ գումարը՝ 1000 : Ո՞ր թվերն են մտապահել նրանք:լուծում 1000:400=25   Պատ 25
 1. Դուրս գրիր անծանոթ բառերը, բառարանի օգնությամբ բացատրիր և սովորիր:
 2. Տեքստի չորս բառերում տառի փոխարեն վանդակ է դրված, դու՛րս գրիր այդ բառերը՝ լրացնելով բաց թողած տառերը:Փաղչում,երբ,պատշգամփ,ակնթարթ:
 3. Գրիր տրված բառերի հոմանիշները (այս բառերի հոմանիշները կան նաև տեքստում).

ա/զուլալ —մաքուր,ջինջ,պարզ:
բ/լուռ —անշշուկ,անձայն,անաղմուկ:
գ/ակնդետ —անհամբեր,ակնապիշ
դ/ընտանի —սովոր

4.Դարձվածքները և համապատասխան բացատրությունները գրի՛ր իրար դիմաց.

ա/ լույս աշխարհ գալ —ծնվեել
բ/խելքը գլխին  —խելացի
գ/կողը հաստ —համառ
դ/ճաշը եփել —մեկին պատժել

ա/մեկին պաժել, լավ ծեծե
բ/համառ, ինքնասածի, կամակոր
գ/դատող, բանիմաց, խելացի
դ/ծնվել,հայտնվել

Սասունցի դավիթ

2

Էսպես, ահավոր առյուծի նըման,
Սասմա սարերում նստած էր իշխան
Քառասուն տարի։ Քառասուն տարում
«Ա՜խ» չէր քաշել նա դեռ իրեն օրում.
Բայց հիմի, երբ որ եկավ ծերացավ,
Էն անահ սիրտը ներս սողաց մի ցավ։
Սկըսավ մըտածել դյուցազուն ծերը.
— Հասել էն կյանքիս աշնան օրերը,
Շուտով սև հողին կերթամ ես գերի,
Կանցնի ծըխի պես փառքը Մըհերի,
Կանցնեն և՛ անուն, և՛ սարսափ, և՛ ահ,
Իմ անտեր ու որբ աշխարքի վըրա
Ոտի կըկանգնեն հազար քաջ ու դև…
Մի ժառանգ չունեմ՝ իմ անցման ետև
Իմ թուրը կապի, Սասուն պահպանի…
Ու միտք էր անում հըսկան ծերունի։

Սասունցի դավիթ

 1. Դուրս գրիր անծանոթ բառերը և բացատրիր:բովանդակ-բոլոր
 2. Բացատրիր աղաչանք անել, քաղցր աչքով մտիկ անել, կրակ դառնալ արտահայտությունները:Խնդրել,առանց նախանձի նայել,ուժեղ բարկանալ։
 3. Վերնագրիր հատվածը:Էս դարում Մըսըր անհաղթ ու հզոր
  Մըսրա Մելիքն էր նըստած թագավոր։
  Հենց որ իմացավ՝ էլ Մըհեր չըկա,
  Վեր կացավ կըռվով Սասունի վըրա։Կռվող Մելիքը
 4. Հատվածը կարդալուց հետո ի՞նչ կարծիք կազմեցիր Մելիքի մասին. ինչպիսի՞ն էր նա, բնութագրիր:Մելիքն ռվարար էր։
 5. Կազմիր  հարցեր և առաջադրանքներ այս հատվածի վերաբերյալ:Ինչու էր  Մելիքն կռվում Մհերի  հետ։

Մաթեմ

07.11.2019

Թեմա՝ Բաժանում երկնիշ թվի

 1. Կատարի՛ր բաժանում:
 • 58500 : 25 =2 340
 • 1472 : 23 =64
 • 4590 : 45 =102
 • 19965 : 33 =605
 1. Կատարի՛ր գործողությունները.
 • 12 մ – 6 դ =12մ=120դմ 120-6 =114դմ
  62մ 12 սմ=6212սմ — 28սմ=6184սմ
  5կմ=5000մետր 5000-5=4995
  12մ 2դմ=122դմ 122-8=114
 • 62 մ 12 սմ – 28 սմ =
 • 5 կմ – 5 մ =
 • 12 մ 2 դմ – 8 դմ =4.
 • 50 մ երկարությամբ 4.մետաղալարի փաթեթն արժե 7500 դրամ: Որքա՞ն պետք է վճարել այդ լարից 24 մ գնելու համար:
 • Խնդիրն 1) 7500÷50=150(դրամ 1 մետրն)
  2) 24×150=3600 դրամ պետքավճարել

Արա,Արամ Գեղեցիկ

 

Մենք արդեն գիտենք, որ հայ հնագույն առասպելների զգալի մասը մեզ է հասցրել Մովսես Խորենացին: Պատմահայրը հատկա­պես շատ է հավանել այն առասպելները, որտեղ ներկայացված են հայոց հերոսական անցյալի դեմքերը և նրանց քաջագործություն­ները: Դրանցից են Արամի մասին պատմությունները: Պատմա­հայրը, խոսելով Արամի մասին, գրում է. «Արամի մասին պատմում են, թե շատ քաջ գործեր է կատարել հաղթական պատերազմնե­րում և ընդարձակել է Հայաստանի սահմանները բոլոր կողմերից, որի անունով էլ բոլոր ազգերը կոչում են մեր աշխարհը ինչպես հույները’ Արմեն, իսկ պարսիկներն ու ասորիները’ Արմենիկ»:

Արամը Խորենացու սիրելի հերոսներից է. նա քաջ է, հայրենասեր: Արամը հայրենիքի համար մեռնելը գերադասում էր հայրենի երկրի ստրկությունը տեսնելուց:

Պաշտպանել, շենացնել երկիրը, իսկ եթե անհրաժեշտ է, նաև կյանքը զոհել հանուն հայրենիքի. ահա այն գաղափարները, որոնք յուրաքան­չյուր հայ մարդու համար սրբազան պետք է լինեն:

Արամից հետո «հայրենիքի խնա­մակալ» է դառնում նրա որդին’ Արան: Դա այն ժամանակաշրջանն էր, երբ Ասորեստանում թագավորում էր Նինոսը: Վերջինիս մահից հետո Ասորեստանը սկսում է կառավարել նրա կինը’ Շամիրամը, որը հայտնի էր որպես խորամանկ կին: Շամիրամը նենգ նպատակներ ուներ Հայաս­տանի և Արայի նկատմամբ:

Իր գեղեցկության պատճառով Արան ձեռք էր բերել Գեղեցիկ մականունը: Այդ գեղեցկությունը գրավել էր նաև Շամիրամին: Նա սիրահարվում է և որոշում նվաճել Արային ու նրա երկիրը’ Հայաստանը:

Շամիրամը բազմաթիվ խարդախություններ է բանեցնում, սակայն Արան չի գայթակղվում: Նա հավատարիմ է մնում իր հայրենիքին և ընտանիքին: Այդ ամենի համար, սակայն, հատուցում է սեփական կյանքով:

..Շամիրամը, սաստիկ չարանալով, …առնում է իր զորքի բազմությունը և շտապում գնալ հասնել Հայոց երկիրը’ Արայի վրա. բայց որքան դեմքից կարելի էր գուշակել, շտապում էր ոչ այնքան նրան սպանել կամ հալածել, որքան նվաճել կամ իր ձեռքը գցել, որպեսզի իր ցանկության կամքը կատարե, որովհետև… նա սիրահարվել էր… Փութով գալիս հասնում է Արայի դաշտը, որ նրա անունով կոչվեց Այրարատ:

Ճակատը պատրաստելիս նա իր զորապետներին պատվեր է տալիս ջանալ կենդանի պահել Արային: Կռվի ժամանակ Արայի զորքը ջարդվում է, Արան էլ ընկնում է պատերազմի մեջ, Շամիրամի կտրիճներից:

Իմ կարծիքը դպրոցի մասին

Իմ կարծիքով Տիար Բլեյանի առաջարկված կոչը հետաքրքիր է,բոլորիս համար օգտակար և ուսուցողական։Բայց ես ունեմ առաջարկ,որպեսզի ֆիզկուլտուրայի տեղը լինի հեծանավարություն։Կուզենամ անցենք խոհարարական դասեր։